Logo van Zorg24 zorg professionals

Goede zorg

door het gehele land

Anders dan wellicht wordt gedacht, werkt Zorg 24 door het gehele land en wij bieden zorg en verpleging waar dat nodig is. Reiskosten worden daarbij niet in rekening gebracht.

Vergoeding door verzekering

In de meeste gevallen wordt onze zorg door de verzekering vergoed.

Waarom kiezen voor ZZP-ers in de zorg?

Als je niet in de zorg werkt (en geen familie hebt die in de zorg werkt) dan is het opeens moeten vinden van goede zorg voor een naaste niet zo gemakkelijk.

Vaak gaan mensen dan naar grote zorgorganisaties of zoeken zij op internet een bemiddelingsbureau dat de zorg kan regelen.

Maar een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) in de zorg kan dat ook en vaak beter, omdat zij zich helemaal kunnen richten op de zorg of de verpleging van één client. Bovendien beschikken zij dikwijls over vele jaren ervaring in de zorg.

Referenties

Persoonlijke zorg is een zaak van onderling vertrouwen. Desgewenst staan daarom referenties ter beschikking. Vanwege het vertrouwelijke karakter kunnen die uitsluitend persoonlijk worden verstrekt.

Afkortingen

in de zorg

Wilt u zorg aanvragen, dan is het handig te weten wat sommige afkortingen betekenen en wat het verschil is tussen verschillende vormen van financiering.

Zorg 24

Ceintuurbaan West 89

9301 CR Roden

tel. 0612-855622


BIG registratie: 29912850630

AGB code 91003319

KvK nr: 01141152

SoloPartners

Wij zijn aangesloten bij de branche-organisatie SoloPartners, waarvan voor onze cliënten ook de geschillenregeling van kracht is.

Dame die Zorg24 introduceert voor de bezoekers van de site van Zorg24.

Missie en visie op zorg

verlichting brengen door goede zorg

Professionele hulp, met gevoel voor de cliënt

Symbool voor onze visie op zorg


Zoekt u hulp of ondersteuning bij de zorg voor uzelf, uw ouder(s), uw partner of een ander familielid?
Deskundige ZZP verpleegkundigen met vele jaren ervaring in de zorg, zijn voor u beschikbaar. 

Zorg 24 is BIG-geregistreerd en in bezit van alle vergunningen. Naar wens leveren wij ook zorg/begeleiding op maat aan particulieren, PGB-houders en AWBZ.

Wij staan voor u klaar bij langdurige ziekte, psychiatrische problematiek, in de periode dat u op een wachtlijst staat voor opname in een verpleeg- of een verzorgingshuis of voor aanvullende zorg wanneer de zorg voor de familie te zwaar wordt.

Missie

Zorg 24 kan er voor zorgen dat u de nodige hulp thuis krijgt en dat u zich beter gaat voelen in een moeilijke periode van uw leven.

Onze opleiding en langdurige ervaring maakt het mogelijk snel een beeld te krijgen van de situatie waarin een cliënt verkeert en wat er kan worden gedaan om zijn/haar omstandigheden te verbeteren.


Visie

Sommige mensen denken dat zorg omvat: wassen en aankleden, uit bed en naar bed helpen. Soms is dat inderdaad zo, maar meestal is dat anders.

Als professionele zorgverleners, maar met persoonlijk gevoel voor de client, bieden wij bij Zorg 24 meer: Vooruit denken, inzicht in het ziektebeeld hebben, op tijd ingrijpen als dat nodig is, regelmatig evalueren om de zorg up-to-date te houden.

Zorgplan “op maat” gemaakt

Samen de problemen formuleren die zorg nodig maken, dan stelt Zorg24 een zorgplan op.

Inzicht krijgen in zorgsituatie

Evaluatie

In een kennismakingsgesprek formuleren wij samen de problemen, het doel van de zorg en als er van beide kanten "een klik is", wordt een zorgplan op maat gemaakt en worden de afspraken op papier vastgelegd.

Bij langdurige zorg is er regelmatig een evaluatie nodig en dan kunnen zonodig veranderingen in het zorgplan worden aangebracht. Daarbij wordt informatie gegeven om u te helpen inzicht te krijgen in de situatie, ziekte of probleemgedrag.

Als het kan, blijven wonen in het eigen huis, door goede zorg. Dit huis is het symbool daarvoor.

Ouderenzorg: Blijf zo lang mogelijk thuis!

24-uurs verzorgingshulp

Voor ouderen die niet alleen kunnen zijn, is 24 uur verzorgingshulp van Zorg 24 mogelijk.

Hierdoor kunt u in uw eigen huis blijven wonen. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan op deze manier worden voorkomen.

Wij helpen met de dagelijkse bezigheden zoals boodschappen, licht huishoudelijk werk, eten koken en zonodig de lichamelijke verzorging.

Zorg 24 ook voor begeleiding

Bij activiteiten, zoals bezoek aan uw arts, wandelen, winkelen, musea- of theaterbezoek, kunnen wij ook voor begeleiding zorgen.

Terminale (palliatieve) zorg thuis

Prachtige bladeren, symbolisch  voor de palliatieve fase van het leven. Zorg 24 biedt juist dan hulp.

In deze tijd waarin veel veranderingen in de zorg in snel tempo worden doorgevoerd, moeten mensen die zorg nodig hebben zelf veel regelen en soms ook zelf betalen

Hulp in een moeilijke periode

De meeste mensen geven er de voorkeur aan thuis te sterven in plaats van in het ziekenhuis of een hospice. Terminale zorg thuis, ook wel palliatieve thuiszorg genoemd, is dan vaak onontbeerlijk. In deze verwarrende en emotionele periode met veel vragen kan Zorg 24 u - op basis van opleiding en lange ervaring - in het bijzonder van dienst zijn.

24-uur thuiszorg

In de palliatieve fase kan ook 24-uurs zorg worden ingeschakeld.

Soms wil de familie zelf voor een dierbare zorgen en zoeken zij hulp voor de nachtzorg.

Daarmee kunnen wij ook helpen.

Zorgadvies

Symbool voor de inschakeling van andere zorgdisciplines als dat voor goede zorg nodig blijkt.

Voor het advies over de zorg-mogelijkheden, eventuele aanpassingen bij u thuis en het inschakelen van andere disciplines zoals fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtiste etc. kunt u ook bij Zorg 24 terecht. Bovendien kunnen wij u van advies voorzien om financiering van de zorg te realiseren.

Hulpmiddelen

Met dat als achtergrond houden wij ons regelmatig op de hoogte van de diverse hulpmiddelen die in de zorg beschikbaar zijn en komen. Zorg 24 staat u dan ook graag met onze ervaring in de zorg terzijde als het gaat om de keuze van een zorg-hulpmiddel.

Contact

Hebt u een zorgvraag? U kunt voor meer informatie onderstaand formulier gebruiken. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon bellen naar 0612-855622. Mochten wij vanwege onze werkzaamheden niet direct telefonisch kunnen reageren, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Naam:


Tel. nr.:


Emailadres:


Onderwerp:


Uw bericht:

© 2021  Zorg24 - Roden